top of page

శివశక్తి ఆధ్వర్యంలో 600 గ్రామాలలో హనుమాన్ చాలీసా


శివశక్తి ఆధ్వర్యంలో 600 గ్రామాలలో హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం ఏడు నుంచి 8 గంటల వరకు జరుగుతుందని తెలియజేయుటకు సంతోషిస్తున్నాను. ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి మంగళవారం మరియు శనివారం మీకు దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి మందిరంలో జరగాలని కోరుకుంటున్నాము 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

39 views0 comments

Comments


bottom of page