మారిన మనసులు

శివశక్తి వీడియోలద్వారా నిజాన్ని చూసిన వ్యక్తులనుంచి వచ్చిన స్పందన.

మాల మహిళ, బ్రాహ్మణ భర్త, అన్యోన్య దాంపత్యం – క్రైస్తవ బోధకుల అబద్దాలు

ట్రీట్ మెంట్ డబ్బులతో పాస్టర్ కి ఉంగరం కొనమన్నారు.Karunakar తో షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన సోదరి

ఒకడు చెప్తే నమ్మడం వేరు తనకు తానుగా తెలుసుకున్నది వేరు అదే సత్యం,అదే నిత్యం

శివశక్తి పుస్తకాల ద్వారా సత్యాన్ని తెల్సుకొని స్వధర్మంలోకి వొచ్చిన సోదరుడితో ఫోన్ సంభాషణ

కల్వరి సతీష్ దోపిడీలు గురించి వింటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే|| calvary temple satish kumar

శివ శక్తి వల్ల నిజ దేవుడిని
తెలుసుకున్న కడప
చెన్నారెడ్డి గారు

చిన్నవాడైన చురుకైనవాడు దుర్గారావు .. కరుణాకర్ సుగ్గునకు ఫోన్లో చెప్పిన విశేషాలు

ట్రీట్ మెంట్ డబ్బులతో పాస్టర్ కి ఉంగరం కొనమన్నారు.Karunakar తో షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన సోదరి

కరుణాకర్ గారి సలహా
కోరిన సోదరి