స్వధర్మ ప్రచారం

హిందూధర్మంపై జరుగుతున్న దాడిని రాజ్యాంగ బద్దంగా ఎదుర్కునే మార్గం చూపిస్తున్న శివశక్తి ని ప్రజలలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి కావలసిన ప్రచార చిత్రాలు మరియు సందేశాలను ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.

మదర్ తెరిస్సా (Mother Teresa)

మనం తెలుసుకోని, లేదా తెలుసుకున్నా పట్టించుకోని మదర్ (మహమ్మారి) తెరిస్సా అసలు బండారం

pdf.jpg

Prophet of Doom

సర్వనాశన ప్రవక్త

pdf.jpg